luni, 22 septembrie 2014

DIN NOU LA ȘCOALĂ: 15 septembrie 2014


  A venit toamna! 


Și o dată cu ea… începerea unui nou an școlar! Vacanța a trecut incredibil de repede și au rămas doar amintirile clipelor de neuitat. Am revenit la școală, aceeași, iar noi, un pic schimbați: mai mari, mai curajoși, mai încrezători…
Ceea ce ne-a impresionat a fost că i-am avut alături de noi pe absolvenții ultimei promoții, privind nostalgic în urmă, dar, plini de speranță, în viitor, pe foștii colegi care, între timp, au trăit emoțiile examenului de bacalaureat și ale alegerii unui drum în viață.
Ei au fost cei care i-au adus de la grădiniță la școală pe cei mai mici școlari din clasa pregătitoare, însoțiți și de doamna educatoare Raila Oană, un gest simbolic al continuității.O rugăciune de binecuvântare a preoților Marius Ciubucă și Gheorghe Oană ne insuflă mai mult optimism la început de drum.

Din mesajul domnului director adjunct Ioan Cutlac am aflat exigențele școlii pentru anul care începe, despre înnoirea colectivului didactic.
La deschiderea festivă a anului școlar au fost prezenți domnul primar Ioan Rizea, domnul Luca din partea Postului de Poliție al comunei, asigurându-ne că vor sprijini școala în munca de formare și educare a tinerilor.
Fiecare început de an școlar înseamnă pentru cei implicați o stare de spirit trăită plenar, cu emoții, aspirații, bucurii, speranțe…
Alocuțiunea cu prilejul deschiderii Noului An Școlar 2014-2015
Stimați invitați, stimați părinți și bunici, stimați colegi, dragi elevi!
                                                                               
                                                                           Dir. Adj. Ioan Cutlac

      La Liceul din Subcetate și-au găsit loc, de-a lungul a celor aproape șase decenii și jumătate, foarte mulți elevi, unii mai înclinați spre teorie, alții, mai ales spre activități practice. Noi i-am tratat pe fiecare cu responsabilitate și cu respect, i-am îndrumat și ajutat să se remarce în domeniul pentru care manifestau înclinații, interes și pasiune. Mulți au devenit specialiști renumiți. Unii profesează la companii, firme sau instituții de pe alte meleaguri. Cei mai mulți s-au realizat însă aici, în țară sau în Europa. Sunt cercetători, medici, profesori universitari, preoți, economiști, ingineri, arhitecți, farmaciști, profesori, juriști, militari, polițiști, tehnicieni, muncitori cu înaltă calificare.
      Ne mândrim, de asemenea, cu foștii noștri elevi care-și împlinesc destinul în industrie, transporturi, apărarea persoanelor și a bunurilor, în construcții, ne mândrim cu cei care ocrotesc pădurea, cresc animale, cultivă pământul. Ei contribuie la bunăstarea și prosperitatea materială a societății noastre. Faptul că sunt căutați, solicitați,  apreciați dovedește că, inițial la școala noastră, apoi în școlile pe care le-au urmat au primit o pregătire deosebită.
       Unii spun că școala e peste tot la fel… Adevărul e că eticheta o dau rezultatele obținute de colectivele de elevi și de dascăli. Noi observăm că elevii noștri au calități suplimentare: dorință de formare, de perfecționare, de realizare plenară, dorință de afirmare, de integrare, de împlinire. Aceste calități care-i duc spre succes, spre reușită, le-au fost insuflate în instituția noastră, în acest spirit au fost educați de către dascălii din Subcetate. Cinste unui asemenea colectiv care muncește cu atâta abnegație, cu atâta dăruire cu elevii! (Aplauze!)
Stimați invitați, elevii noștri obțin an de an rezultate meritorii la olimpiade, la concursuri pe discipline de învățământ, la cele sportive, la evaluările naționale, la examenul de bacalaureat. În această vară promovabilitatea la bacalaureat a crescut simțitor, mai ales datorită efortului colegilor de matematică. Îi felicităm pentru rezultatele obținute și le mulțumim pentru efort.
Le felicităm, de asemenea, pe doamnele învățătoare de la clasele a II-a și a IV-a, pe doamnele profesoare de limbă română și matematică de la clasa a VI-a pentru rezultatele obținute la evaluările naționale. Îi felicităm pe dascălii ai căror absolvenți din această vară sunt deja studenți și le dorim sănătate și putere de muncă și cu generațiile următoare.
Stimați părinți, stimați colegi, pentru perioada imediată în fața Consiliului de administrație stau următoarele obiective:
-                   O atitudine managerială flexibilă și corectă din partea echipei de conducere;
-                   Implicarea plenară a întregului personal în actul educațional, inclusiv prin voluntariat;
-                   Promovarea inovației și a creativității la nivelul tuturor ariilor curriculare;
-                   Viziune și activism din partea fiecărui cadru didactic;
-                   Implicarea în actul de educație internaționalizată;
-                   Performarea comunicării la toate nivelele.
În atingerea acestor obiective ne propunem următoarele ținte strategice:
-                   Implicarea în cel puțin trei proiecte educaționale cu impact demonstrat la nivel local;
-                   Participarea colegilor la proiecte de formare a cadrelor didactice cu impact asupra dimensiunii pedagogice și a dezvoltării capacității instituționale;
-                   Implicarea, în viitorul imediat, în cel puțin un proiect european;
-                   Implementarea a cel puțin unui proiect educațional inovativ la nivelul fiecărei catedre;
-                   Implementarea unei strategii superioare de comunicare cu elevii și cu părinții;
-                     Pregătirea unei investiții semnificative în baza tehnologică a unității: IT, respectiv atelierele școlare, prioritar cel mecanic;
Am subliniat câteva din preocupările, din frământările noastre actuale, să vă convingem că merită  să vă trimiteți copiii la Școala din Subcetate, că merită să sprijiniți toate demersurile pentru reușita elevilor noștri.
Mulțumim tuturor partenerilor  pentru colaborare, pentru ajutor și sperăm ca această colaborare să fie și mai rodnică pe viitor. Mulțumim Comitetelor de părinți pe clase și pe școală, Inspectoratului școlar, Primăriei Subcetate, Centrului de Plasament, Parohiei Subcetate, doamnelor de la Dispensarul Uman, domnilor de la Postul de Poliție, tuturor colaboratorilor și îi asigurăm de toată considerația noastră.

                 
Dragi elevi,
De ce şcoala nu începe primăvara, ci la strânsul rodului, la „plinitul” vremii? De ce s-a statornicit timpul maturizării, al coacerii, al culesului ca început de an şcolar? De ce debutul „semănării“ cunoaşterii şi a spiritului coincide cu recoltarea roadelor? Să reţinem doar faptul că debutul anului şcolar coincide cu începutul anului bisericesc, care se bazează pe tradiţia iudaică în conformitate cu care lumea a fost creată în septembrie.
Începem un alt ciclu, promovăm, avem succese, ne bucurăm, uneori întâmpinăm dificultăți pe care le biruim . Drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii.
Pe acest drum ne angajăm împreună, elevi și profesori. Locul binecuvântat în care ne desfășurăm activitatea este școala.
În școală, dragi elevi, aflați lucruri noi, vă lărgiți orizontul, dobândiți noi deprinderi, învățați să învățați, să descoperiți lumea din jurul vostru, dar și să priviți în voi înșivă pentru a descoperi ce vreti de la viață, și cum anume să dobândiți lucrurile dorite.
Este necesar, dragii mei, să înțelegeți un adevăr cunoscut și anume că trebuie să învățați nu atât pentru școală, cât mai ales pentru viață. Noi, profesorii, vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari la care puteți apela de câte ori aveți nevoie.
Noi dorim să vă sădim în suflete încrederea și respectul pentru valorile umane fundamentale (iubirea, binele și adevărul, speranța, munca, încrederea, responsabilitatea).
Școala este frumoasă și curată, înzestrată cu tot ce este necesar desfășurării unui învățamânt modern de calitate: de la mobilier ergonomic , la biblioteca bogată care vă așteaptă să-i descoperiți tainele , la calculatoare  și laboratoare bine utilate. Adăugând la toate acestea și un corp profesoral bine pregătit , animat de dragostea pentru profesie și pentru copii, aș putea spune că aveți tot ce este necesar pentru un învățământ de bună calitate și performant. Așteptăm din partea voastră dorința de a învăța, muncă temeinică și respect pentru tot ceea ce vă punem la dispoziție.
Un cuvânt special de bun venit adresez bobocilor din clasa a-V-a și din clasa a-IX-a. Adresez urări de succes tuturor și în mod special elevilor din clasa a-XII-a, pe care îi așteaptă un an greu, la sfarșitul căruia vor avea de susținut două examene dificile: bacalaureatul și admiterea la facultate. Multumim elevilor care au ales școala noastră la finele clasei a VIII –a, care au peferat să își lase în urmă colegii și foști profesori și să se aventureze poate pe alte meleaguri în speranța ca și aici, la Subcetate, vor putea să parcurgă cu succes cei patru ani de liceu.
Dragi părinți, vă asigurăm că vom face tot ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde exigențelor dumneavoastră.
Copiii dumneavoastră au profesori bine pregătiți, iar baza materială este modernă. Vă rugăm însă să fiți alături de noi, să ne sprijiniți în realizarea unui adevărat parteneriat din care vor avea de câștigat copiii dumneavoastră .Vă rugăm să răspunți chemărilor școlii pentru că fără o relație strânsă școală-familie este greu să reușim.
Înțelegem că viața în care trăim nu este ușoară, că timpul dumneavoastră înseamnă îndeplinirea obligațiilor de serviciu, dar vă rugăm să înțelegeți și dumneavoastră că prioritatea cea mare sunt copiii.
Ne simțim onorați că ați ales școala noastră și în același timp ne simțim datori să vă aducem în vedere că îndatoririle elevilor noștri nu pot fi în nici un caz mai prejos decât ale altor elevi de la oraș. Și la Liceul „Miron Cristea” se respectă principiile unei educații corecte și exigente, în cadrul careia elevul are datoria de a învăța. Numai o astfel de activitate susținută îi poate asigura o notă de trecere sau performanța de care este capabil. Clasa de mate-info din anul acesta nu poate fi cu nimic mai prejos decât o altă clasă de la o altă școală. Condiția este însă ca fiecare dintre voi să participe activ la lecții și să muncească individual cât mai serios. Dorim ca la finele anului școlar să nu avem frunțile încrețite din cauza vreunei corigențe, ci să ne mândrim cu rezultatele noastre. Exigența profesorilor este crescândă deoarece și vremurile actuale o impun. Societatea cere oameni cât mai bine pregătiți și mai valoroși astfel. Un prim pas pentru aceasta il faceți chiar azi, 15 septembrie 2014, când, și unii, și alții ne întrebăm: oare ce va urma? Vă propun să legati prietenii frumoase, să profitați de frumusețea anilor de liceu, dar să încercați să vă transformați în niște viitori adulți responsabili, perseverenți și corecți. Din aceşti frumoşi patru ani rămânem cu saci de informaţii, vreo trei camioane de amintiri, diplome, un carnet ce conţine colecţia de note şi prieteni cum rar mai găseşti. Aceste amintiri încep cu clasa a IX-a. Pentru cei care abia îşi încep această perioadă, pe cât de importantă, pe atât de deosebită şi plină de farmec din viaţa unui om, îi sfătuiesc să o trăiască din plin! Și dacă nu la această vârstă, atunci când? Bucuraţi-vă şi daţi-vă şansa să visaţi alături de viitori profesori şi colegi, şi aceşti ani vor fi exact aşa cum v-aţi imaginat şi dorit!

Celebrul Bill Gates va împărtășește niște sfaturi în urma experientei sale din școală, transformate în principii de viață.
Lecția nr. 1: Nu vei câștiga 60.000$ pe an de îndată ce părăsești băncile școlii. Nu vei fi vicepreședintele vreunei companii cu telefon în mașină decât atunci când vei fi muncit pentru acestea.
Lecția nr. 2: Crezi ca profesorul tău e sever? Stai să vezi când o să ai un șef!
Lecția nr. 3: Dacă o dai în bară, nu e vina părinților tăi, aşa că nu te mai smiorcăi în legătură cu greșelile tale, ci învață din ele.
Lecția nr. 4: Poate că școala ta a scăpat de învingători și învinși, însă viaţa NU. În unele școli s-au abolit corigențele și elevul poate încerca de cate ori vrea el să dea răspunsul corect la o întrebare. Asta nu seamănă, deloc, cu NIMIC din viața reală.
Lecția nr. 5: Viața nu se împarte în semestre. Nu ai verile libere și pe foarte puțini angajatori îi interesează să te ajute să „te regăsești”. Faci asta în timpul liber.
Lecția nr. 6: Ce vezi la televizor NU e viață reală. În viața reală elevii chiar trebuie să mai plece din cafenele și să meargă la scoala.
Lecția nr. 7: Fiți amabili cu tocilarii. Există șansa că în viitor să lucrați pentru vreunul dintre ei.
Așadar, vă urez succes în munca voastră și nu uitați că doar dacă efortul vine din ambele parți șansele de reușită cresc. Să nu priviți exigența ca pe un defect al profesorului sau al părintelui, ci ca pe o modalitate de a vă scoate din propriile limite, de a vă impune stachete înalte și de a înlătura mediocritatea                                            
                                    Profesor Claudia ArdeleanAm fost elevi, vom fi studenți


 
1. Zâmbetul doamnei învăţătoare ne aduce aminte de prima noastră zi de şcoală, când, asemenea colegilor mai mici, treceam cu teamă pragul şcolii. Timpul a trecut şi acum revenim aici cu drag, dar fără să ne găsim locul. Vreau să le spun colegilor mai mici să preţuiască cât mai pot ceea ce au, copilăria, adolescenţa şi mai ales viaţa de elev, iar pe profesori să îi respecte şi îi asculte pentru că ei nu le doresc altceva decât binele.

În acest liceu am învăţat ce înseamnă un colectiv, o prietenie adevărată, ce înseamnă cu adevărat să fii om şi cât de important este lupţi pentru ceea ce îţi doreşti. Aici, în această clădire, am petrecut cele mai frumoase momente din viaţa noastră, de aici vor răsări mereu buchete de amintiri si tot aici ne vom întoarce cu drag si dor ori de câte ori vom avea ocazia. Oriunde vom merge vom fi mândri că am fost elevii LICEULUI ,,MIRON CRISTEA” din Subcetate.

Vreau să mulţumesc domnilor profesori pentru răbdarea şi înţelegerea acordată. Ştim că uneori nu am fost tocmai elevii perfecţi, dar sperăm că ne-aţi iertat. Datorită dumneavoastră suntem un număr mare de absolvenţi cu diplomă de bacalaureat și studenţi la diferite facultăţi.

În curând, noi, absolvenții anului 2014 ai acestui liceu, ne vom confrunta cu un nou început, și anume:
Bot Claudiu Petrişor – Tehnologia construcţiilor de maşini, Univ. „Petru Maior”, TG. MUREŞ
Bot Cătălin Dumitru – Zootehnie, USAMV, CLUJ
Buzilă Raul Eugen – Informatică economică, UBB, CLUJ
Ciobanu Adriana Mihaela – Asistent medical- farmacie, Univ. „Dimitrie Cantemir”, TG.MUREŞ
Ciubucă Andreea Nicoleta – Biotehnologii, USAMV, CLIUJ
Ciubucă Loredana Elena – Ştiinţe politice, UBB, CLUJ
Cotfa Iulian Dan – Foto-Video-Procesarea computerizată a Imaginii, Universitatea de Arte si Design, CLUJ
Deac Petru Ioan - Zootehnie, USAMV, CLUJ
Muscă Adriana Sebastiana - Biotehnologii, USAMV, CLIUJ
Platon Cosmin Loredan – Administratie Publica, Univ. „Dimitrie Cantemir”, TG.MUREŞ
Purţa Grigore Zaharia –  Subofiteri de Jandarmi
Roşca Sergiu Alexandru - Zootehnie, USAMV, CLUJ
Urzică Cosmin Florin - Tehnologia construcţiilor de maşini, Univ. „Petru Maior”, TG. MUREŞ
Vă mulţumim şi vă promitem că nu vă vom uita!
                              Adriana Sebastiana Muscă


 


2. Întotdeauna mi s-au părut interesante începuturile de an școlar. Bucuria revederii cu colegii, povestirea aventurilor din vacanță și curiozitatea de a afla noii profesori erau doar câteva fapte din rutina acelei zile.

De această dată, am revenit cu drag în școala în care mi-am petrecut cei mai frumoși 12 ani din viața mea de până acum. La inițiativa fostei doamne învățătoare, i-am condus pe bobocii clasei pregătitoare la prima lor întâlnire cu școala și cu colegii mai mari. Sunetul primului clopoțel pentru acei copii și timiditatea cu care aceștia rosteau poezioara încontinuu repetată alături de mama ne purtau cu gândul la vremurile în care am fost și noi în postura lor de elevi ai clasei I, neștiind ce ne așteaptă. Momentul sosirii bobocilor este de fiecare dată o adevărată încântare pentru cei prezenți, stârnind emoție în sufletul fiecăruia ori de câte ori privește inocența din sufletele lor.

Acceptând invitația domnului profesor Cristian Popa, noi, absolvenții liceului din 2014, ne-am întors cu plăcere la acest început de an școlar pentru a relata experiența prin care am trecut și mai ales în speranța că vom da un impuls liceenilor, mai ales prin puterea exemplului. Nu vreau să fiu modest, dar reușita acestor examene s-a datorat în mare parte muncii asidue pe care au avut-o, atât elevii, cât și profesorii.

Mediul din care provenim nu ar trebui să fie o piedică în calea succesului, „elevul de la țară” – după cum este perceput- trebuie să dea dovadă de mândrie că-și reprezintă locurile natale, iar reușita se obține doar prin muncă intelectuală, adică învățat.

Consider că acesta este singurul lucru care ne poate elibera de greutățile muncii câmpului și de menționat ar fi că elevul din mediul rural nu este cu nimic mai prejos decât altul, ci are ceva în plus: bunul simț.

Închei prin a mărturisi un adevăr spus de unul dintre foștii mei profesori, idee care m-a marcat de-a lungul anilor: „Nu contează de unde pleci, ci unde ajungi!” .
                                      Raul Buzilă
 
 La Grădinița din satul FILPEA

http://3.bp.blogspot.com/-9mIngSXzYp4/VB_YcVopGUI/AAAAAAAADRw/sYLDWAyudUQ/s1600/rotaru2.png 

Educatoarea Aurelia Rotaru aproape că a înconjurat planeta pe jos, pe linia imaginară a Ecuatorului, ca să meargă la grădiniţa din Filpea.
Aurelia Rotaru din comuna harghiteană Subcetate are 43 de ani, iar de la 26 merge, zilnic, 10 kilometri ca să aibă grijă de “puii” ei, zece copii care, altfel, n-ar avea nicio şansă să meragă la şcoala din centrul de comună.
Drumul de munte care, până în urmă cu un deceniu era mai mult o cărare, este acum lărgit dar, dacă plouă ori ninge, e spaima maşinilor chiar şi a celor de teren pentru că este abrupt şi devine impracticabil.
O poveste adevărată despre o educatoare care spune că ar muri dacă s-ar desfiinţa grădiniţa din cătunul Filpea... (Angela Bârsan)

http://www.romania-actualitati.ro/a_inconjurat_planeta_ca_sa_ajunga_zilnic_la_gradinita-45595#.VB8zLSPkULI.facebook
Niciun comentariu: