duminică, 19 noiembrie 2017

Prof. Nicolae Bucur și Cosmina Oltean, La Sărbătoarea cărţii: „Ctitori de neam. Dascăli de ieri şi de azi” , vol. III, 2017

Toplița, 21 noiembrie 2017

Cosmina Marcela OLTEAN 

În urmă cu exact o lună, noul volum din Ctitori de neam. Dascăli de ieri şi de azi se lansa la Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu din Miercurea-Ciuc. Pe 21 noiembrie, lansarea a avut loc şi la Topliţa, în sala festivă a Şcolii Gimnaziale Miron Cristea, unde s-au adunat multe cadre didactice din zona Topliţei pentru a lua parte la un eveniment important pentru fiecare dintre aceştia: lansarea unui volum dedicat lor, activităţilor continue şi eforturilor depuse în modelarea generaţiilor tinere. Evenimentul a fost unul cu, despre şi pentru dascălii de ieri, de azi şi de mâine, iar seria de volume va continua să crească atâta timp cât scopul iniţial al echipei nu se va pierde, iar dorinţa de a continua va exista.
Iniţiat de Asociaţia Învăţătorilor Harghiteni, proiectul a fost finanţat de Consiliul Judeţean Harghita, iar prin noul volum e dusă mai departe dorinţa şi speranţa cu care a debutat proiectul în 2011 cu primul volum, urmat de volumul II un an mai târziu. Evenimentul, moderat de d-na Anda Ianoşi, Director a Şcolii Gimnaziale Miron Cristea şi de d-na Inspector Elena Mândru, preşedinte al Asociaţiei Învăţătorilor Harghiteni, a fost o dicuţie deschisă în care fiecare dascăl prezent a fost invitat să dea curs propriilor gânduri şi emoţii. Dascălul zideşte şi construieşte, iar aceste volume vor ţine cuvânt tipărit peste ani despre cei care şi-au pus amprenta asupra copiilor şi a şcolilor în care au activat, aceste volume sunt file din istoria şcolilor noastre, spunea atât de frumos d-na Elena Mândru.
În cele trei volume s-au adunat deja un număr de 301 eseuri despre dascăli ai judeţului nostru, despre cei care au susţinut viaţa şcolilor nostre. La materializarea celor trei volume s-au implicat peste 600 de colaboratori, iar felicitările se cuvin adresate echipei, nu doar iniţiatorilor proiectului, sublinia d-na Mândru, care a dorit să evidenţieze implicarea deosebită a d-nei profesor Doina Dobreanu în apariţia primului volum, a d-lui Doru Ocatvian Bucur pentru volumul II şi a contribuţiei d-lui profesor Zorel Suciu pentru concepţia grafică a celor trei volume. Cel mai recent volum, în care au fost conturate 71 de portrete de dascăli harghiteni, este dedicat Centenarului Marii Uniri, motiv pentru care a fost numit Ctitori de neam şi care, aşa cum spunea d-na Anda Ianoşi, va servi drept lecţie de istorie pentru elevi, pentru că evocă în paginile sale dascăli care nu mai sunt printre noi, dascăli care sunt, dar nu sunt uitaţi nici dascălii care vor scrie poveştile de mâine.    
În zi de sărbătoare, evenimentul a fost deschis de părintele Adrian Stoian cu rugăciune şi cu o menţiune: cartea este un mijloc prin care poţi deveni ceea ce vrei să devii. D-na profesor Doina Dobreanu, prima dintre dascălii care au luat cuvântul, vede aceste cărţi ca pe o invitaţie la nemurire, sunt cărţi ce ne oferă modele de iubire. Pe cei care cred ca nu mai avem modele, d-na Dobreanu îi îndeamnă să nu uite de dascăli pentru că nu ne-am pierdut modelele, dar ele trebuie întâi recunoscute, apoi apreciate şi urmate.
Aşa cum atrăgea atenţia şi d-na prof. Cosmina Nan de la Liceul Teoretic Sf. Nicolae din Gheorgheni, recunoştinţa faţă de un profesor trebuie arătată atunci când e simţită, atunci când încă se poate şi nu postum pentru că oricine simte o bucurie atunci când cineva se întoarce la el cu recunoştinţă, când simte că a avut impact asupra vieţii cuiva. Aceasta e şi bucuria supremă a unui dascăl. În primele pagini ale volumului III, insp. școlar prof. Elena Mândru scrie că dascălii sunt cei care intră în viaţa copiilor, lasă o amprentă şi devin parte a unei temelii solide în construcţia personalităţii lor. După cum ştim cu toţii, educaţia adevărată şi completă vine în egală măsură din familie şi de la şcoală, iar în sala de clasă elevul trebuie să găsească o a doua familie.
Elevi talentaţi ai Şcolii Gimnaziale Miron Cristea au făcut daruri muzicale educatorilor, învăţătorilor, profesorilor şi directorilor de şcoli prezenţi în sală. Evenimentul, o sărbătoare a dascălilor, a fost astfel animat de momente artistice susţinute de Oana Maria Coja, Laurenţiu Timar, Mădălina Roman, Roxana Truţa, Pavel Ricean, Dragoş Văsălagă, Darius Szeocs-Braic, Cezara Natea-Ţepeş, Alexia Bucur şi nu în ultimul rând prof. Bodor Lorand şi Lucica Cucuiet. Cu gândul la sărbătorile care se apropie, seara s-a încheiat cu câteva colinde.    


         Un discurs nerostit                 
Prof. Dr. NICOLAE BUCUR
      
Mă simt onorat să particip la evenimentul organizat de Dvs. mai ales că-i vorba de o carte dedicată dascăliloreducatori, învăţători, profesori. Aceştia, în vremuri îndepărtate, au fost supranumiţi apostoli în popor, cei care aveau menirea de a deschide ochii minţii poporului, a le arăta folosul ştiinţei, frumuseţea învăţăturii... Avocatul, publicistul şi omul politic Vicenţiu Babeş (1821-1907), acum două secole, avea să se adreseze acestei elite a societăţii: „Învăţători! Pricepeţi-mă, fiţi înţelepţi, fiţi curaţi, fiţi zeloşi, fiţi patrioţi buni, români adevăraţi, oameni de omenie, fiţi în tot minutul gata spre a da seamă de purtarea voastră, de faptele voastre”.
  Revenind la timpurile noastre, noi, dascălii va trebui să reflectăm mai des şi la spusele lui Nicolae Iorga, atât de adevărate şi actuale, mai ales în acest mileniu: „Copiii învaţă bunătatea de la natură iar răutatea de la oameni”.
       Atent la cele rostite aici pe marginea noului volum dedicat acestei minunate bresle, încărcat şi de atmosfera anotimpului de afară, mi-a venit în minte un citat celebru din Nichita Stănescu. Vreau să Vi-l împărtăşesc şi Dvs. Sună atât de scurt şi foarte înţelept: „Dacă timpul ar fi avut frunze, ce toamnă”. Da! splendid...!!! Aşa cum s-a dorit şi această sărbătoare a cărţii, pentru că, dacă roadele grădinilor şi ogoarelor se culeg toamna, de ce n-am face şi noi la fel cu privire la roadele spirituale.
       Cartea de faţă, ca şi celelalte două volume şi poate se trudeşte şi la altele, va deveni în timp o frumoasă şi adevărată moştenire pentru generaţiile ce ne vor urma. Nu spun o noutate, dar cărţile de acest fel, literatura de confesiuni, mărturii, file de jurnal, scrieri cu vădit caracter biografic şi autobiografic, acele profile de personalităţi, au fost şi vor rămâne, poate cele  mai atractive şi interesante.
       O astfel de carte e o făgăduinţă, o bucurie, o călătorie prin suflete, gânduri şi frumuseţi, plină de reuşite şi satisfacţii, din care nu pot lipsi, evident, nici tristeţile, amărăciunile. Pentru că, vrem nu vrem, varietatea, farmecul şi frumuseţea vieţii se compune din umbre şi lumini, cum grăieşte un personaj tolstoian. Pentru Franz Kafka „cartea trebuie să fie un spărgător de gheaţă care distruge mările îngheţate dinăuntrul sufletelor noastre”. Nu cred însă că, în cazul de faţă, ar trebui să ne întindem până aici.
       În tinereţea mea dascălii m-au sfătuit să apelez la această consideraţie: „Cel mai bun lucru dintr-o carte nu constă în ceea ce conţine, ci în gândurile pe care ţi le sugerează, la fel precum muzica nu rezidă în tonalitatea ei, ci în ecourile care ajung în inima noastră”.   
        Nu mi-a trecut prin mână doar câteva file de „portrete” din vol. III,  deşi mi le-aş fi dorit să le pătrund şi pe celelalte două. Îmi permit, deci o anticipare, şi gândesc că şi acest recent dar spiritual, se vrea o CARTE care nu numai elogiază pe CEI care se ocupă cu învăţătura, comportamentul, educaţia, ci devine interesantă cititorului de toate vârstele pentru ineditul informaţiilor. Pentru realizarea cărţii - document Ctitori de neam - Dascăli de ieri şi de azi, atât de bogată în amintiri şi fapte măreţe ale dascălilor meleagurilor noastre, aducem şi noi, deosebite mulţumiri membrilor Asociaţiei Învăţătorilor Harghiteni– preşedinte prof. Mîndru Elena, inspector şcolar, colectivului redacţional, editorului şi tuturor celor care s-au străduit la elaborarea materialelor şi punerea lor în pagini. Vreau să cred, că cititorul la finele lecturii unei asemenea cărţi va putea zice: am citit cartea, dar înainte de toate, am cunoscut nişte Oameni. „Cărţile care ne plac sunt urne pline de amintiri” - fie să se împlinească această cugetare a lui Mihail Sadoveanu.Doina Dobreanu: 

Un moment magic trait la Şcoala Gimnazială Miron Cristea din Toplița, în Sala Unirii! 
Felicitări Asociatiei Invatatorilor Harghiteni, doamnei inspector Elena Mîndru, gazdelor si tuturor celor care au contribuit la realizarea cărții si a bucuriei întâlnirii noastre in acea zi binecuvântată de 21 noiembrie 2017 - Intrarea Maicii Domnului în Biserică! 

Portretele corifeilor Unirii: prof. Doru Octavian Bucur. 
Foto: prof. Cucuiet Lucica-Ioana, Cosmina Oltean

Niciun comentariu: