vineri, 15 mai 2015

Momente de remember la Liceul „Miron Cristea” din SUBCETATE


 1. ÎNTÂLNIREA DE 50 DE ANI: 1965-2015
22 mai 2015
                        

Onorata asistență,
stimați profesori,
stimați absolvenți ai Promoției 1964 – 1965,
dragi elevi!


 Suntem deosebit de onorați de revenirea, după 50 de ani de la absolvire a primei promoții a liceului nostru, Promoția 1964 – 1965, împreună cu dascălii ei. Permiteți-ne să le urăm cel mai călduros Bine ați revenit, stimați profesori! Bine ați revenit, stimați absolvenți de acum 5 decenii, de acum o jumătate de veac!

Dragi elevi, stimați oaspeți, stimați actuali dascăli, azi răspund „Prezent!” la strigarea catalogului absolvenții celei mai valoroase dintre promoțiile noastre, care întrunește, iată doar peste câteva zile, în 26 mai 2015, prerogativele Generației sau Promoției de aur. Îi felicităm și-i aplaudăm!

În data de 26 mai 1965 au absolvit cursurile Liceului din Subcetate 41 de elevi, cu 11 clase, îndrumați de un colectiv de 15 dascăli tineri și ei, inimoși, dornici de afirmare. Majoritatea dintre absolvenții acestei promoții au urmat studiile superioare, 33 din 41, deci peste 80%, iar ceilalți -studii postliceale, sanitare, tehnice și alte specialități importante. În istoricul școlii noastre nu este o altă promoție mai valoroasă ca cea de față! Astăzi, după o carieră strălucită, cei mai mulți sunt la pensie.

 Nu s-au plâns că ar fi o generație de sacrificiu, deși au fost, ci au luat viața așa cum le-a oferit-o societatea, orânduirea din aceea perioadă, vremurile din a doua jumătate a veacului trecut. Au gândit, au creat și au muncit, arzând, topindu-se și luminând pentru semeni, pentru societate, pentru neam, după nevoie. Au primit puțin de la părinți, puțin de la dascăli, puțin de la societate și au dat tot ce au avut mai bun pentru ocrotirea neamului, pentru prosperitatea țării, pentru progresul societății în plan spiritual, economic, cultural, artistic și chiar sportiv și politic. Cei mai mulți au împărțit lumina științei, lumina cărții și învățătura cealaltă, sufletească, multor generații de la catedră, inclusiv cea universitară. Unii au ocrotit sănătatea populației, au slujit în apărare sau au lucrat în alte domenii ca specialiști de înaltă calificare, oameni foarte importanți pentru societate. Elevii, dar și copiii și nepoții celor de față sunt profesioniști deosebiți, căutați și respectați pentru calitatea lor de specialiști și de oameni. Stimată doamnă învățătoare Maria Popa, stimate domnule profesor și director Dumitru Țepeluș, am fost onorați să fim colegi atâția ani în această școală. Vă mulțumim pentru colaborare, Vă dorim sănătate să vă puteți bucura de cei dragi și de realizările Dumneavoastră.Vă felicităm, distinși absolvenți! Vă felicităm, distinși dascăli, pentru efortul  depus în slujba înnobilării resursei umane din societatea noastră.

Onorata asistență, generația aceasta n-a cunoscut războiul, n-a fost chemată să-și verse sângele pe câmpul de onoare, totuși, a fost angajată direct sau indirect în lupta nevăzută, uneori necunoscută, pentru apărarea intereselor acestui neam și s-a achitat și se achită, în continuare, cu cinste de această cauză nobilă.

Onorat auditoriu, în fața atâtor personalități remarcabile, te întrebi care este cheia succesului.  După așa strălucită experiență de viață, cei mai mulți invocă munca, una tenace, sistematică, susținută de judecăți realiste, decizii chibzuite, raționale, uneori inspirație, alteori intuiție corectă, neratarea oportunităților și peste toate măcar un dram de noroc.Și pe lângă atâtea calități individuale, nativ intelectuale și de caracter, au avut parte de mai mult noroc decât generațiile din ultimii ani. Erau copii de la țară, modești, dar dornici să-și depășească condiția, mândri și ambițioși, neclintiți în hotărârile luate. Au fost susținuți total de către părinți și autorități, la cât sprijin material își puteau permite familia și societatea în acele vremuri. Lumea era în reconstrucție, în edificare, iar nevoia de specialiști era ridicată. Orânduirea socială și ordinea politică erau favorabile afirmării specialiștilor cu pregătire superioară, iar cei cu pregătire medie își găseau și ei sigur un loc de muncă bine plătit. Erau garantate nu numai locurile de muncă, unora li se asigurau și locuințele,era creat cadrul de afirmare a tânărului specialist după pregătire, după importanța, după valoarea activității desfășurate. Fără a face apologia orânduirii anterioare, trebuie să recunoaștem că pentru cei mai mulți dintre dumnealor, pentru cei mai în vârstă dintre noi, acele oportunități au fost decisive în alegerea parcursului în viață, în alegerea carierei. Nu e mai puțin adevărat că în primele decenii de ființare, elevii Școlii din Subcetate au beneficiat de un colectiv didactic exemplar prin formație, prin devotament, prin responsabilitate, prin conștiinciozitate, prin altruism și exigență – numai personalități demne de o strălucită carieră universitară, dar care au decis să rămână în preuniversitar! Toți -  modele vii, reale, pentru discipolii lor și pentru comunitate!

Am dori să subliniem un alt aspect, pe care ar trebui să-l ia în considerare guvernanții și cei care răspund de calitatea învățământului nostru actual și anume selecția, promovarea unei concurențe reale în învățământ. Calitatea și performanța, atributele unui învățământ cu adevărat valoros,performant, se pot obține cu elevii selectați succesiv. Absolvenții Generației noastre de aur au fost selectați în trei faze: în urma examenului de admitere la liceu, în urma examenului de maturitate și în urma admiterii la facultate. Intrau și rămâneau numai cei cu adevărat valoroși, numai cei merituoși. Înțelegeți că în facultate, în cei 5 ani, selecția se făcea la fiecare din cele 8 – 10 examene anuale și, în final, la examenul de licență. Dragi elevi de azi ai Liceului „Miron Cristea” - Subcetate, aveți în fața voastră adevărați învingători, adevărați campioni ai performanței, cei mai buni dintre cei foarte buni. Să le urmăm exemplul! Au reușit să obțină doar prin eforturi proprii, cu mijloace puține, cu resurse extrem de modeste, realizări cu totul și cu totul remarcabile. Practic, toți au performat. Îi felicităm, îi admirăm și ne mândrim cu dumnealor și cu dascălii dumnealor!
Stimați absolvenți ai Promoției de aur, Vă mulțumim că ați transformat numele școlii noastre în renume, Vă mulțumim că ne-ați onorat azi cu prezența și modelul de viață! Vă dorim sănătate deplină, o bătrânețe blândă, cu multe bucurii și satisfacții. Să dea Dumnezeu să dobândiți, la fel de impunători, de sănătoși, de frumoși la suflet și la minte și aureola generației de platină!

Director adjunct, prof. Ioan CUTLAC
 
Profesorii prezenți: 
Nicolae Becze, Petru Cotfas, Vasile Urzică, Carol Stoica, Csata Ambrozie, Laczko-Cotfas Gheorghe

Mesajul Primarului, prof. Ioan Rizea

 

 2. ÎNTÂLNIREA DE 30 DE ANI: 1985-2015
15 mai 2015


Onorat auditoriu, stimați dascăli, dragi absolvenți, dragi elevi!

Școala din Subcetate, a îmbrăcat azi strai de sărbătoare. Au revenit în mijlocul nostru absolvenții de acum trei decenii, Promoția 1984-1985. În  numele dascălilor și al elevilor de azi, permiteți-mi să vă urez un călduros Bine ați revenit, doamna director Ana-Doinița Dobrean, bine ați revenitdomnule director și diriginte  Ștefan Popa! Bine ați revenit doamnelor profesoare și domnilor profesori! Bine ați revenit, dragi absolvenți!
Ne bucurăm că pentru câteva ore ați lăsat grijile deoparte și ați revenit în mijlocul nostru. Este un prilej de revedere, de reîntâlnire, de depănare a amintirilor din anii de liceu, de împărtășire a experiențelor acumulate de-a lungul celor treizeci de ani de la absolvire. Vă felicităm că și după trei decenii ați rămas la fel de uniți și că ați răspuns la chemarea organizatorilor într-un număr așa de frumos!
Dragi absolvenți ai Promoției 1984-1985, numai voi și dascălii voștri știm în ce condiții materiale modeste ne-am desfășurat activitatea înainte de 1989. Ați înțeles însă că singura avere a omului, singura avuție care nu poate fi dijmuită, este învățătura. Și ați învățat și ați muncit conștiincios, sistematic, responsabil, cu toată ființa. V-am admirat atunci și vă admirăm și azi pentru ce ați reușit să realizați și suntem mândri că ne-ați fost elevi. 
Stimați absolvenți, ne mândrim cu voi și de nenumărate ori v-am dat exemplu generațiilor de elevi care v-au urmat…Dragi elevi, aveți în fața voastră oameni de succes, oameni realizați, modele reale de împlinire în familie,  în carieră, împlinire materială, spirituală, socială și politică. Acum treizeci de ani, înainte de revoluție, au plecat în viață din această școală doar cu învățătură și cu sfaturi, dar cu dorința fermă de a răzbi în viață, de a se zbate, de a lupta, de a învinge. Iată-i învingători! Vă felicităm, dragi absolvenți, și vă mulțumim că onorați școala din Subcetate și pe slujitorii și elevii acesteia. Vă asigurăm că ne străduim să menținem ștacheta sus și, în pofida tuturor încercărilor din învățământul actual, absolvenții noștri sunt, în continuare,apreciați. Puteți confirma acest adevăr chiar voi, pentru că unii dintre copiii voștri, frecventează sau și-au finalizat cursurile liceale tot la Subcetate. Permiteți-ne să ne exprimăm recunoștința față de dascălii acestei școli, foști și actuali, care prin efortul lor facilitează aceste performanțe.
Stimați absolvenți, acum treizeci de ani ați avut la Liceul din Subcetate o singură opțiune, cea industrială, mecanică. În timp, s-au îmbunătățit și reorientat resursele materiale, elevii de azi au condiții mai bune de studiu, au posibilitatea de a-și alege profilul preferat: teoretic – matematică-informatică și filologie, tehnologic și profesional. Avem posibilități reale de a ajuta elevii și material, prin acordarea de burse, decontarea navetei și alte facilități. Ne bucurăm că Liceul „Miron Cristea” din Subcetate este opțiunea majorității absolvenților claselor a VIII-a de la noi și chiar din zonă.
Stimați absolvenți ai promoției 1984 – 1985, stimați dascăli ai acestei promoții, ne-ați făcut o mare bucurie că ați revenit la școală și vă mulțumim pentru acest gest frumos! Vă dorim multă sănătate, succese în continuare, să vă bucurați de copii și de nepoți, să vă bucurați de tot ce ați reușit să realizați. Să vă lumineze și să vă ajute Dumnezeu să trăiți și să munciți, în continuare, cinstit și cu folos și să îmbătrâniți sănătoșiși frumoși! Să ne revedem și mai des, dacă se va putea, și la 50 de ani!
    Subcetate, 15 mai 2015                                
Director adjunct, prof. Ioan CUTLAC
Dragi prieteni, absolvenți ai anului 1985!

Îmi permit să vă numesc prieteni… Dacă ați consimțit să mă invitați la reuniunea dumneavoastră de suflet, mă consider prieten. Deseori am găsit pe promoțiile absolvenților promisiunea: „Am fost colegi, vom rămâne prieteni!” Voi ați rămas prieteni. Dovada: sunteți aici, la acest moment de bilanț, pentru voi, pentru mine, pentru noi, profesorii.
Când m-am întors în școla în care am urmat și eu liceul, voi erați în clasa a III-a, niște copilași, eu o tânără profesoară, la început de carieră, fiecare din noi angajat pe un drum al cunoașterii. Voi așteptați să învățați de la mine, eu mă străduiam să mă împlinesc profesional alături de voi, lucrând cu voi. Zbateri, neliniști, încercări, provocări din fiecare parte. Fiecare avea de dăruit ceva…eu, din cunoștințele mele, voi, din drăgălășenia, candoarea, entuziasmulși nevinovăția vârstei tinere.
Au trecut 40 de ani… Câte amintiri am adunat fiecare! Câte îngenunchieri om fi avut, fiecare! Ne-am ridicat și am mers mai departe. Drumurile noastre se reîntâlnesc pentru o clipă, pentru un remember, pentru o îmbrățișare, pentru o vorbă bună… Nu putem trăi fără prieteni, fără amintiri.
Voi vă îndreptați spre 50 de ani, vârsta care reprezintă cumpăna vieții. Sunteți deja oameni căliți în focul încercărilor de tot felul. Eu? Sunt la vârsta culesului, la vârsta când se adună roadele vieții și se deapănă amintirile. Ziua de azi este una din acestea… și rodul e bogat.
Emoționante cuvinte am citit pe invitația voastră: „Pentru că ne-ați dăruit fiecăruia din noi câte o frântură din sufletul dumneavoastă, avem deosebita onoare de a vă invita, să ne bucurăm din nou, după 30 de ani de la absolvirea liceului.”
Vă mulțumesc pentru ocazia de a fi împreună aici, acasă, la școală, de a ne bucura de întâlnirea cu oameni dragi, într-o zi minunată de primăvară, amintindu-ne de primăvara vieții.
Vă mulțumesc pentru prietenia voastră, pentru vorbele bune, îmbrățișări, zâmbete, flori.
Ziua aceasta este sortită amintirilor frumoase din care ne vom hrăni o vreme. Cu astfel de hrană sufletească ne păstrăm verticalitatea, demnitatea, rămânem oameni. Tot ce e bine și frumos fortifică, înnoiește speranțe, dă curaj.
Vă felicit pentru entuziasmul pe care îl păstrați în voi, pentru bucuria pe care v-o dăruiți împărtășindu-vă ca dintr-o cuminecare sfântă din emoțiile revederii.
La mulți ani cu sănătate și bucurii!
Profesor DOINA DOBREANU

Dragi profesori, dragi colegi!

Îmi revine sarcina specială şi deosebit de onorantă de a spune câteva cuvinte cu prilejul aniversării a 30 de ani de la absolvirea liceului. Prima constatare, pe care suntem obligaţi s-o facem toţi, şi profesori, şi foşti elevi, este că a trecut timpul. Au trecut 30 de ani! Este a doua noastră întâlnire, ne-am revăzut şi la împlinirea a 10 ani de la absolvirea liceului. Din păcate, nu ne-am revăzut după 20 de ani. Faptul că ne aflăm din nou împreună arată, probabil, că am devenit mai împăcaţi cu noi înşine. Arată, în acelaşi timp, că suntem mult mai deschişi faţă de propriul nostru trecut. La vârsta pe care o avem noi acum, omul simte, de regulă, pentru prima dată nevoia de a se uita cu atenţie în propriul său trecut, nu în mod obligatoriu pentru a se autoevalua, ci urmând chemarea, în acelaşi timp, tristă şi veselă, a nostalgiei. Cred, de aceea, că nostalgia este aceea care ne-a chemat aici. Recunoaştem că în perioada liceului şi a adolescenţei noastre a fost bine, a fost foarte bine, dacă nu cumva a fost cel mai bine. Căutările în trecut nu sunt niciodată întâmplătoare şi sunt convinsă că regăsirea ne va face bine şi astăzi, şi în viitor. Nostalgia e un semn că putem merge înainte.
Unii dintre noi am ţinut legătura în acest lung răstimp, fie pentru că locuim în aceeaşi localitate, fie pentru că pur şi simplu am rămas prieteni. Cu toate acestea, cei mai mulţi nu ne-am văzut de foarte mult timp. E ceea ce face ca această reîntâlnire să fie una cu totul specială. Ne-am întâlnit că oamenii împreună cu care am petrecut sute şi mii de ore - la şcoală sau în orele de chiul, în pauze, la fotbal, la discotecă, la chefuri - au avut, la un moment dat, un rol important în viaţa noastră. Aparţinem aceleiaşi generaţii și avem nevoie, din când în când, să ne căutăm în propria nostalgie şi în nostalgia foştilor colegi de liceu şi de clasă. Dacă ar fi să ne lăudăm, acum, cu ceva, ar trebui să ne lăudăm cu regăsirea generaţiei din care facem parte, cu valorile noastre comune, cu felul nostru de a iubi, de-a ne îmbrăca, de-a vorbi, cu muzica şi cărţile noastre, cu amintirile noastre comune.
Fireşte, nu ne-am întâlnit oriunde, ci în liceul la care am învăţat. El este ceea ce ne-a legat, în primul rând, ceea ce a făcut să avem atât de multe lucruri în comun. Faptul că suntem din nou împreună înseamnă, într-un fel sau altul, că am izbândit. Să ne întoarcem, deci, cu toată puterea nostalgiei, în acei ani ai adolescenţei noastre pentru a le adresa un mesaj cald, un mesaj emoţionant adolescenţilor care am fost şi care mai vrem să fim încă şi astăzi şi domnilor profesori care ne-au dăruit fiecăruia dintre noi câte o frântură din sufletul lor. Aceasta este, de altfel, singura cale prin care putem înfrunta timpul, cei 30 de ani care au trecut.
Vă mulţumim domnilor profesori şi vă mulţumesc dragi colegi.
Mariana SBANCA (URZICĂ) 

 Diriginte: profesor ȘTEFAN POPA

 Moment de reculegereLa întâlnirea de 10 ani, în 1995:

3. ÎNTÂLNIRILE DE 20 ȘI 30 DE ANI
(1995-2015; 2005-2015)
6 iunie 2015

Onorata asistență, stimați dascăli, 
stimați absolvenți de acum 20 de ani, 
stimați absolvenți ai promoției de acum 10 ani, 
dragi elevi!

În numele actualei conduceri a Liceului „Miron Cristea” Subcetate, în numele dascălilor și elevilor de azi, permiteți-mi să vă urez din toată inima: Bine ați revenit la școala voastră, dragi absolvenți ai Promoției din anul 1995! Bine ați revenit, dragi absolvenți ai Promoției din anul 2005! Bine ați revenit, stimați directori, stimați diriginți și stimați dascăli ai acestor promoții!
Onorat auditoriu! Anul 2015 este pentru Liceul „Miron Cristea” din Subcetate un an jubiliar: s-au împlinit 50 de ani de când a plecat de pe băncile liceului prima promoție, promoția noastră de aur, iar acum o săptămână ne-am luat rămas bun de la a 50-a promoție. Cele cincizeci de promoții și performanțele lor, iată matricea care plasează liceul nostru printre elitele învățământului liceal din zonă, din județ și din țară. Liceul din Subcetate a fost norocul atâtor copii de la țară și stă la temelia atâtor cariere strălucite, a direcționat atâtea destine spre împlinire, spre succes, spre progres! Noi, dascălii și elevii de azi, suntem onorați și mândri să continuăm așa strălucite tradiții, să urmăm așa strălucite modele. Suntem onorați să fim dascăli și elevi în acest strălucit lăcaș de învățătură, de cultură, de civilizație, de spiritualitate!
Dragi absolvenți de acum 20, de acum 10 ani, azi v-ați întors la școala voastră ca oameni realizați material și spiritual, aveți cariere strălucite și rosturi bine determinate, respectate. Sunteți respectați și solicitați pentru profesionalismul vostru, pentru conștiinciozitatea și responsabilitatea cu care vă oferiți serviciile. Știm că meritele sunt ale voastre și că formarea a început acum mai bine de două decenii, acum mai bine de un deceniu, la școala aceasta. Au fost „anii de ucenicie”, am parcurs un drum împreună pe tărâmul științelor, al artelor, al limbilor ca într-o călătorie inițiatică, cu probe, cu încercări, cu obstacole, cu bune și cu mai puțin bune, cu succese mai mari și cu succese mai mărunte. Am fost încrezători în puterile noastre, am sperat, am visat, dar, mai ales, am învățat conștiincios și am acționat riguros, unitar, dascăli, elevi și părinți. Iată schema sintetizată a succesului nostru. Dragi elevi, și promoțiile acestea au confirmat și performat. Le putem urma cu cea mai mare încredere!
Dragi elevi, foști și actuali, mulțumirile și gândurile de recunoștință se îndreaptă către dascălii noștri. Azi, 5 iunie, de Ziua Națională a Educației,  le urăm tuturor dascălilor, tuturor educatorilor, tuturor slujitorilor școlii, tuturor elevilor: „La Mulți Ani! Multă sănătate și succese deosebite!”
Dragi absolvenți de odinioară, Vă mulțumim că ați făcut din această zi o nouă sărbătoare la Școala din Subcetate,că, prin amintiri, ne-ați întinerit, fie și metaforic, cu un deceniu, iar pe unii dintre noi, chiar cu două.Vă felicităm pentru succesele, pentru realizările voastre! Transmiteți și colegilor, care din diferite motive n-au fost azi prezenți la strigarea celor două cataloage, că îi prețuim, că îi respectăm, că ne e dor de ei și că îi așteptăm oricând pentru o caldă îmbrățișare. Dorința noastră sinceră este să ne revedem cât mai des și cât mai mulți și la aniversările următoare!Dumnezeu să Vă dea sănătate, vouă, familiilor voastre, celor dragi și prețuiți de voi, dascălilor voștri!
           Director adjunct, prof. Ioan Cutlac

PROMOȚIA 2001-2005, după 10 ani

Stimați invitați, stimați colegi, dragi absolvenți, dragi elevi!

Îmi revine deosebita plăcere să mă adresez dumneavoastră în calitate de dirigintă a absolvenților de acum 10 ani, Promoția  2005. Pentru mine e o mare bucurie să mă reîntâlnesc cu foștii mei elevi, cu foștii mei colegi și vă mulțumesc pentru această ocazie de a ne apropia din nou sufletește și spiritual, după iată 10, respectiv 20 de ani. 
Dragii mei elevi vă consideram copiii mei de suflet și, după atâta despărțire, dorul de voi m-a urmărit mereu, mai ales după ce am intrat în pensie. Azi, căldura reîntâlnirii e cu atât mai emoționantă!
V-am lăsat, cu strângere în inimă, acum zece ani să plecați în lume…Și v-ați luat zborul, unii fără să se uite înapoi, fără regrete, dornici de libertate, dornici de viață. Nu eram sigură că aripile voastre sunt destul de puternice pentru a înfrunta vremurile, vânturile și valurile vieții. Azi v-ați întors în școală și dovediți că ați răzbit, că ați reușit și încrederea pe care v-am acordat-o acum 10 ani a fost meritată, pregătirea pentru viață și muncă s-a dovedit temelie solidă pentru parcursul ulterior. Ca dirigintă m-am străduit să păstrez măsura, echilibrul în colectivul clasei, între voi și colegii mei. Recunosc acum ce n-am îndrăznit atunci și anume că am întâmpinat și dificultăți, dar le-am depășit împreună pentru că ne uneau respectul, dragostea, experiența mea cu elanul, cu energia voastră.
V-am păstrat în mintea și în sufletul meu cu imaginile de odinioară, cu faptele voastre minunate sau cu năzdrăvăniile voastre. M-a înviorat mereu optimismul vostru, dorința de a face ceva în plus, ceva mai bine, ceva mai frumos. Erați însetați de nou, de învățătură, dar și puși pe șotii, deschiși, sinceri, nevinovați. Am împrumutat mereu din optimismul vostru și asta ne-a ajutat să ajungem azi aici.
După iată doar 10 ani de confruntări cu viața reală sunt mândră de voi, sunt mândră că aveți rostul vostru, familii frumoase, cariere strălucite. Recunoașteți cu mândrie că ați terminat cursurile liceale la Subcetate, că aici a început drumul vostru în lume. Ați făcut renumită această unitate prin succesele voastre din anii de școală, prin succesele voastre din deceniul care se împlinește azi.
Dragi absolvenți ai promoției mele, dragi absolvenți de acum 20 de ani, faptul că v-ați amintit de noi ne bucură și ne onorează. Reușiți să răscoliți și să însuflețiți amintiri din anii de liceu, să dați timpul înapoi când toți eram mai tineri și mai sănătoși, mai activi și categoric mai dornici de afirmare. Azi nu mai putem ține ritmul cu voi, dar vă suntem alături, ne bucurăm de toate succesele voastre și ne dor toate suferințele, toate necazurile, toate durerile voastre.
Dragi absolvenți ai Promoției 2005, dragi absolvenți ai promoției 1995, Vă felicit din toată inima pentru realizările voastre, de pe-acum pentru succesele viitoare! Vă doresc vouă, familiilor voastre multă sănătate, fericire și realizări deosebite. Doresc colegilor mei multă sănătate! Doresc dascălilor actuali sănătate și putere să ducă mai departe stindardul Liceului „Miron Cristea” din Subcetate de pe băncile căruia au plecat atâtea generații minunate, cum sunt și acestea de față.
Prof. Elena Cotfas, diriginta Promoției 2005
 

PROMOȚIA 1991-1995, după 20 de ani
Un comentariu:

Doinița-Ana Dobrean spunea...

IOANA TONCEAN: Va multumesc din suflet pentru acesta minunata surpriza! Trebuie sa recunosc ca am citit cu ochii in lacrimi aceste randuri, care m-au facut sa resimt o imensa emotie, care m-au facut sa fiu extrem de mandra atat de faptul ca tatal meu face parte din aceasta generatie, dar si de faptul ca si mie, la randul meu, acelasi liceu cu niste profesori minunati mi-a deschis orizonturile.Superb articol, superb discurs, superbi oameni!