vineri, 18 ianuarie 2008

"Lyceum", la 10 ani

„Lyceum”, la 10 ani de activitate

1. Când o revistă împlineşte 10 ani de activitate adunând în biografia ei 35 de numere şi 100 de colaboratori ar fi o vină a reporterului să nu consemneze evenimentul. Mai ales că revista sărbătorită este haina culturală sau partea de cer a unui liceu harghitean de prestigiu, Liceul „Miron Cristea” din Subcetate. Acum 10 ani, revista Lyceum, cu subtitlul „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, îşi publica programul sub îndrumarea exigentă a profesorei Doina Dobrean, un exeget al locului, domnia sa semnând cu exigenţă monografia „Subcetate”.
În 10 ani de apariţie, Lyceum şi-a conturat o biografie: reportaje despre lecţiile de gramatică, engleză sau geografie, impresii de călătorie, opinii despre virtute, fericire sau prietenie, însemnări despre tradiţiile româneşti, despre olimpiadele şcolare sau parteneriatele şcolare, poezii, pagini de proză, interviuri, afişe culturale, secvenţe din desfăşurarea vie a vieţii de elev, toate acestea prinse în limbaj publicistic tineresc, coerent, sensibil, în stare să facă publică minunea mărului de aur pe care o adăposteşte banca de şcoală.
După zece ani de apariţie, revista Lyceum din Subcetate, publică, prin aceeaşi grijă a profesoarei Doina Dobrean o antologie de texte atent paginată, în limbile română şi franceză, mărturisind despre popasurile revistei în luminile cuvântului, acel cuvânt care ia din cotidian ce este mai important astăzi, pentru a îmbogăţi memoria zilei de mâine. Acest transfer de semnificaţie dinspre azi spre mâine este semnat de redactorii revistei în cheia firescului şi a sincerităţii. Nimic forţat în paginile revistei şi în cele ale antologiei. Dimpotrivă, naturaleţea şi căldura comunicării alcătuiesc textul.
Cum să nu ne bucure asemenea pagini!? Ele sunt o fereastră a şcolii de la care se vede foarte departe. Se vede chiar viaţa.
Valentin Marica, în emisiunea Vitralii, transmisă la Radio Târgu-Mureş, joi, 16 nov. 2006

2. “Bourgeons d’avril”*. Aşa s-ar putea intitula broşura „Din viaţa şcolii noastre”, o selecţie de „consemnări, interviuri, opinii şi creaţii ale elevilor publicate în revista şcolară în deceniul 1996-2006” a Grupului Şcolar Industrial „Miron Cristea” din comuna Subcetate, sub coordonarea profesoarei Doina Dobrean.
Transpare în fiecare articol, opinie, interviu bucuria de a fi copil: totul este văzut prin cristalinul pur al ochiului încă neopacizat de poverile vieţii. Citind broşura, ai impresia că priveşti printr-un caleidoscop care îţi oferă imagini în permanentă mişcare, cu elevi zglobii, în ipostaze multiple ce reflectă diversitatea preocupărilor şcolii din această localitate de sub munte.
Spicuiesc câteva din multiplele activităţi şi titluri de broşură. Olimpiadele şcolare sunt ocazii de afirmare pentru elevi eminenţi, talentaţi la matematică sau la literatură, iar rezultatele o confirmă cu prisosinţă. Elevii pregătesc deja integrarea europeană: o dovedeşte proiectul de parteneriat şcolar Comenius 1. Ziua Internaţională a Francofoniei este prezentă în paginile broşurii, cu activităţi care să marcheze evenimentul şi la nivelul Liceului „Miron Cristea”. Vocaţia internaţională a elevilor se face prezentă şi în relaţii personale stabilite între elevii Liceului şi elevi din Italia şi Franţa. Nu lipsesc nici tradiţiile noastre, trăite cu sufletele curate ale elevilor, reflectate în articole purtând titluri ca „Moş Crăciun”, „Crăciunul – sărbătoare magică”, „Cristos a înviat!, „Pe plaiurile Varvigiului” şi altele.
Sub titlul „Localitatea Subcetate – centru al vieţii spirituale în Giurgeu în secolul al XIX-lea”, profesoara Doina Dobrean, eminentă animatoare a activităţilor tinerelor talente şcolare rezumează o monografie a zonei (Liviu Boar, „Românii din scaunele Ciuc, Giurgeu şi Caşin în secolul al XIX-lea”).
Paginile de poezii şi proză fac dovada talentului viitorilor potenţiali poeţi şi prozatori, adevăraţi „ bourgeons d’avril”, ale căror nume vor apărea pe coperţile cărţilor în viitorii ani. Şimţi că răzbat, printre toate aceste pagini şi titluri, imagini viu colorate, cu pajişti şi fâneţe de sub munte, sub soarele arzător al verii ce aşteptă odihna zăpezii, ori imagini albe de albul imaculat al iernii de la munte sub mantia zăpezilor ce vin devreme şi pleacă primăvara târziu, arzând de dorul florilor multicolore de mai. Sunt pagini care merită citite, inspirate de locuri şi oameni care merită vizitaţi. Valer Pol, în Mikhtav, p. 42, nr.46, august, 2006
* Aluzie la volumul de poezii al poetei românce de limba franceză Iulia Haşdeu.
LYCEUM, nr.36, an 2006

Niciun comentariu: